Installation & montage

AdCityMedia har valt att ha eget montageteam med egna montörer och egen arbetsledning. Vi har sedan 1997 profilerat företag efter våra kunders önskemål. Montörerna utbildas kontinuerligt och har alla erfordliga tillstånd och behörigheter såsom ATA, arbete på hög höjd, lifttillstånd, ”heta arbeten” med mera.

Våra montörer utgår från Frihamnen, Stockholm och täcker hela Mälardalen. Därutöver har vi ett rikstäckande nätverk av licensierade montageföretag som är knutna till AdCityMedia.Vi har även ett stort kontaktnät av montörer i övriga Scandinavien.

AdCityMedia har en egen 25 meters personlift vilken klarar av 90% av alla montage. I övrigt samarbetar vi med höghöjdsföretag med kapacitet upp till 104 m. I Frihamnen har vi även ett lager på 300 kvm med verkstad. På lagret har vi de mest förekommande montagematerialen liggande på hyllan.