Etablering & Bygglov

Tillstånd och bygglov kan vara både svårt och tidskrävande, vi söker årligen flera hundra bygglov och vet vad som går och inte går. Med gedigen kunskap inom etablering och montage ser vi till att din idé får bästa möjliga exponering.

Vi på AdCityMedia är länken mellan fastighetsägare, myndigheter, skyltplatser och innovativa annonsörer.
Vi skapar reklamplatser på såväl fasader som markytor.