ADWC Café&Rest.

Beteendet att träffas och umgås på restauranger och caféer växer för varje år och trenden verkar hålla i sig. Det är en plats dit man väljer att gå och umgås vilket gör det till en positiv miljö där man väljer att vara en längre tid (ca 50min café och 80min restaurang). Om budskapet inte är rörligt eller bakbelyst så är det svårt att sticka ut i dessa miljöer. Vi har hittat en oväntad plats, ostörd och helt fri från brus där man dessutom har en benägenhet av att läsa saker. Den enda finskan många kan har man lärt sig här (en liten lapp som sitter i knähöjd på el element med texten må icke överdeckes, får ej övertäckas, eii saa peitää) eftersom man söker saker att läsa.

Scrolla ned

ADWC Café&Rest.